Benefice ve Španělské synagoze - listopad 2007

Datum a čas konání: 
Pondělí, 20. Leden 2014 - 9:45
Místo: 
Španělská synagoga

Nadační fond obětem holocaustu uspořádal, pod záštitou ministra kultury Mgr. Václava Jehličky a primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma, dne 15. listopadu 2007 ve Španělské synagoze ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze benefiční koncert. „Vzpomínám na rok 1944, kdy jsem přišel do vyhlazovacího tábora Osvětim, že i mně určité poslání pomáhalo přežít. Cítil jsem se v té době jako skaut, trochu silnější a odolnější než byli ostatní spoluvězňové, a proto jsem si myslel, že bych mohl vydržet více i s tím, že jako silnější bych třeba mohl pomoci těm, kteří tu pomoc k přežití budou potřebovat. Tato myšlenka byla u mě natolik silná, že mně pomohla psychicky přežít to, co mě obklopovalo a pomohla zejména k mému fyzickému přežití. Já jsem pochopitelně neuměl jako dvacetidvouletý mladík si takové věci dobře srovnat v hlavě a formulovat, ale o formulaci se postaral prof. Frankel, který v té době procházel Osvětimí též. Je docela možné, že jsme se i setkali, ale nepoznali jsme se. Prof. Frankel po svém návratu do Vídně se stal profesorem psychologie, který tento způsob myšlení formuloval: Ten, kdo měl určitý cíl, důležitý pro přežití a pomoc ostatním byl jeden z nejdůležitějších cílů, věděl, proč dále žít a to pomohlo k přežití, “ pronesl na úvod pan Prof. Felix Kolmer. Dále představil činnost NFOH. Svou vzpomínku přirovnal k práci NFOH, vyjádřil názor, že pracovat pro určité poslání je vždy obohacující.

O hudební program se postaral Jiří Stivín a Talichův komorní orchestr, kteří zahráli skladby od Edvarda Griega, Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha. Po ukončení koncertu byli hosté pozváni na raut, konající se v prvním patře Španělské synagogy, kde pokračovala neformální část večera. Rádi bychom poděkovali člence správní rady NFOH paní Taťjaně Pelíškové za velkou pomoc s organizací koncertu a cenné rady, Židovskému muzeu v Praze za spolupráci, Táně Fischerové, která celý koncert moderovala bez nároku na honorář za moc milou spolupráci. Děkujeme všem dárcům, firmě OHL ŽS, a.s., Českému vinařství Chrámce, panu Robinu Böhnischovi a dalším anonymním dárcům. Závěrem moc děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc s organizací koncertu. Výtěžek koncertu bude použit na podporu projektů v programech Péče, Připomínka, Budoucnost a Obnova Nadačního fondu obětem holocaustu.