Benefiční koncert - Baráčnická Rychta 2008

Datum a čas konání: 
Pondělí, 20. Leden 2014 - 10:00
Místo: 
Baráčnická rychta

V první polovině listopadu 2008 se v útulných prostorách Baráčnické rychty na Malé Straně v Praze uskutečnil již tradiční benefiční koncert NFOH. V úvodní části večera představila svůj velmi kvalitní klezmerový repertoár slovenská kapela Pressburger klezmer band. Zazněly tradiční i méně známé židovské melodie. Po poslední skladbě této bratislavské skupiny následovala krátká pauza. Po ní byla losována tombola plná hodnotných a lákavých cen, které potěšily všechny výherce. Děkujeme Židovskému muzeu v Praze za židovské kalendáře, které věnovalo do tomboly. Po vylosování poslední ceny uvedla paní Ester Janečková, která nás celým večerem provázela, na podium druhou kapelu. Tentokrát předvedla to nejlepší ze své nabídky romská kapela Bengas. Tato pražská hudební skupina opět zvedla již prvními tóny mnoho lidí v sále ze židlí. Oběma kapelám velmi děkujeme za jejich stoprocentní výkon.

Nadační fond obětem holocaustu děkuje dárcům a sponzorům, díky jejichž podpoře se mohl benefiční koncert uskutečnit. Děkujeme firmám: OHL ŽS a. s., Genesia s. r. o., dále paní Taťjaně Pelíškové – člence správní rady NFOH za neustálou morální podporu a cenné rady, panu Danu Jarkulischovi za grafický návrh plakátu. Další opravdu veliký dík patří paní Ester Janečkové, která se nezištně pustila do moderování večera a nemalou měrou tak přispěla k úspěšnému a pohodovému průběhu celého koncertu a svou přítomností tak rozzářila nejen podium ale celý sál. Pomoc, za kterou bychom chtěli obzvlášť poděkovat, a které si velmi vážíme, je pomoc dobrovolníků NFOH. Díky nim se nám podařilo zajistit bezproblémovou organizaci a průběh večera a jsme opravdu rádi, že nám věnovali svůj čas. Jmenovitě děkujeme: našemu věrnému dobrovolníku Šimonu Krýslovi, dále Zuzaně Novákové a studentům ze Školy mezinárodních a veřejných vztahů: Šimonu Erlichovi, Adéle Haluzové, Denise Horové a Barbaře Pešlové a pedagogickému vedení Mgr. Haně Přikrylové.
Celým večerem zněly příjemně veselé a taneční tóny, klezmerové i cikánské hudby. Tančilo se, veselilo, popíjelo víno a pivo, sympatická Ester Janečková řídila losování tomboly, přítomní členové správní rady a zaměstnanci NFOH spolu s dalšími zástupci spřátelených organizací chodili tahat výherní lístky a předávat ceny šťastlivcům. Nadační fond obětem holocaustu tímto srdečně děkuje všem, kteří přišli, podpořili nás a vytvořili tak vřelou atmosféru, kterou si budeme ještě dlouho připomínat. Doufáme, že ve všech toto listopadové hudební zastavení bude vyvolávat příjemné vzpomínky, a že příští rok přijdou rádi zase. Závěrem zbývá říci, že se díky benefičnímu koncertu, konanému pod záštitou ministryně Džamily Stehlíkové podařilo shromáždit částku ve výši 40713,- Kč. Tento výtěžek bude použit na podporu projektů v programech Péče, Připomínka, Budoucnost a Obnova Nadačního fondu obětem holocaustu.

Přiložené soubory: