Chag Pesach sameach!

Přejeme Vám veselé svátky a pevné zdraví.