Děkujeme!

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší chanukové benefice! Byli jste skvělí! Děkujeme našim úžasným dobrovolníkům, kolegům, všem dárcům a panu vrchnímu zemskému rabínovi Sidonovi.
Výtěžek chanukové benefice je 46 058 Kč. Těšíme se příští rok na benefici opět na shledanou. Fotografie si můžete prohlédnut na http://www.fondholocaust.cz/cs/fotogalerie.