Děkujeme a gratulujeme!

Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, udělenou za rok 2018, získal brigádní generál Karel Řehka. Během své vojenské kariéry byl nasazen na zahraničních misích v Kosovu a Afghánistánu, věnuje se teorii ozbrojených konfliktů i hybridní války a v současné době je zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod v Polsku. Cenu převzal 16. května ve 12 hodin z rukou ministra zahraničních věcí České republiky Tomáše Petříčka, který je členem Čestného výboru Ceny a předsedy Výboru Ceny profesora Jana Pirka v Rezidenci primátora hl. m. Prahy. (Foto: Milan Mošna)

Brigádní generál Karel Řehka se rozhodl finanční odměnu, která je s Cenou spojena, darovat na dobročinné účely. Nadační fond obětem holocaustu je jednou z vybraných organizací.
S velkou úctou děkujeme! A ještě jednou srdečně gratulujeme k udělené ceně.