Zveme Vás na představení publikace Bílá místa ve výzkumu holokaustu, kterou připravil Spolek akademiků Židů ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK.

Srdečně zveme na diskusní kavárnu "70. let po Osvětimi - a co dál?" Na tomto setkání pořádaném u příležitosti 70.

Ještě před koncem roku jsme pro Vás připravili poslední číslo našeho čtvrtletníku v roce 2014. Najdete zde výsledky výběrového řízení pro projekty v roce 2015, informace o akcích a projektech, které podporujeme a také zajímavé pozvánky. Přejeme příjemné čtení.

Ve spolupráci s Café Jedna jsme pro vás připravili nový cyklus diskusních kaváren "Jsem Žid a zdráv". Budou se zde potkávat výjimečné osobnosti českého veřejného prostoru.

Židovským obcím v ČR, Prezidiu Federace židovských obcí, přidruženým organizacím FŽO v ČR a dalším

Dne 1. 12. zveřejnila Správní rada NFOH výsledky grantového kola 2014 pro příspěvky, které budou uděleny projektům realizovaným v roce 2015. Seznamy podpořených projektů v programech Obnova, Připomínka, Péče, Budoucnost a Naše budoucnost naleznete níže. Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme!

Židovská obec v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor. Konkrétní informace najdete v přiloženém dokumentu. Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 30. 1. 2015 do 14 hodin na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

Děkujeme všem návštěvníkům našeho benefičního koncertu, který se uskutečnil 13. 11. v Baráčnické rychtě. Během koncertu se podařilo vybrat 21 000 Kč.

Dovolujeme si informovat návštěvníky našeho koncertu pořádaného 13.11. o změně v programu.

Židovská obec Teplice vás zve na slavnostní prezentaci knihy Lenky Burgerové a Radka Spály "Židé v Teplicích - 600 let historie".

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku