Naší Výroční zprávu za rok 2015 si můžete prohlédnout v příloze. Letošní vydání doporovází rodinné portréty přeživších šoa, které nafotil fotograf Jindřich Buxbaum. Fotografie jsou doplněny poselstvími pamětníků.

Dne 4. července správní rada NFOH schválila podporu projektů mimořádného grantového kola v podprogramu Naše Budoucnsot hrazeného z daru Židovské obce v Praze.

Srdečně zveme na další kavárnu z cyklu "Jsem Žid a zdráv." Tentokrát v panelu přivítáme režiséra a herce Milana Šteindlera a herečku a choreografku Halku Je Třešňákovou.

Ulpan Vás zve na další přednášku ze svého cyklu. Tentokrát na téma Mezi utopií a politikou? Izraelská architektura ve 20. století. Přednáška se koná 30. 5. 2016, 19 h | Langhans, Centrum Člověka v tísni, Praha 1.

Památník Šoa Praha Vás zve na Rozbubnování - veřejnou zkoušku na podzimní celosvětový koncert BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY. Rozbubnování se bude konat 26.6. 2016 na nádraží Praha - Bubny.

Se zármutkem oznamujeme, že zemřel profesor Tomáš Kosta. Nechť je jeho duše přijata do svazku živých.

Spolek na obnovu židovských památek spolu s Židovskou obcí Teplice si Vás dovolují pozvat na mimořádnou pietní akci spojenou s odhalením památníku obětem holocaustu IN MEMORIAM na nově rekonstruova

Festival Dny Jeruzaléma / Days of Jerusalem letos již počtvrté pražskému publiku přiblíží uměleckou scénu Jeruzaléma - města proslulého složitými dějinami a zároveň mimořádnou kreativitou.

Židovská obec v Praze zve na výstavu Perla vzešlá z asanace - 110 let Jeruzalémské synagogy. Více informací v pozvánce.

Vyhlašujeme výběrové řízení v programu Budoucnost, podprogramu Naše Budoucnost na podporu projektů realizovaných v období od 1. 7. do 31. 12. 2016.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku