Židovská obec v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor. Více informací naleznete v příloze. Uzávěrka pro přihlášky je 31. května 2019.

Židovská obec v Plzni Vás zve na dubnové tematické přednášky. Vstup je zdarma. Více najdete vpříloze.

Víte, že od dnešního východu do západu slunce je Esteřin půst? A že večer začíná jeden z nejveselejších židovských svátků Purim? Na Purim oslavujeme záchranu Židů v Perské říši za krále Achašveroše, vítězství nad Hamanem. Nadační fond obětem holocaustu dlouhodobě podporuje židovské organizace, především jejich vzdělávací a komunitní projekty, purimové oslavy patří k těm nejžádanějším a nejnavštěvovanějším. Během Purimu je mj. zvykem posílat porce jídla a dary potřebným. A vy i dnes můžete poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS NFOH 30, DMS NFOH 60 nebo DMS NFOH 90 na číslo 87 777 nebo dar na účet naší veřejné sbírky: 2113642498/2700 a podpořit tím potřebnou péči. Za zaslání daru děkujeme. Přejeme lehký půst a chag sameach, veselý Purim!

Srdečně Vás zveme na další kavárnu z cyklu Jsem Žid a zdráv. Tentokrát bude moderátorka Irena Kalhousová v panelu hostit psychoterapeutku Věru Roubalovou a publicistu Petra Broda.

Srdečně děkujeme všem štědrým dárcům, kteří nám pomáhají pomáhat! Dnes se naše veřejná sbírka rozrostla o tři dary celkem ve výši 3300 Kč. Všechny příspěvky putují přímo na programy sociální a zdravotní péče.
Přispět můžete i Vy, a to zasláním daru na účet veřejné sbírky (2113642498/2700) nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru NFOH 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777. Vaší podpory si velmi vážíme.

Dovolujeme si vás upozornit na novou knihu arch. Jaroslava Klenovského Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska, která vyšla s naší podporou v Nakladatelství GRADA: https://www.grada.cz/encyklopedie-zidovskych-pamatek-moravy-a-slezska-9862/

Židovská obec v Plzni Vás zve v březnu na tematické přednášky z judaismu.

Rádi bychom Vám představili jeden z projektů podpořených v loňském roce. Jde o projekt, který realizoval spolek Cesta tam a zase zpátky vedený paní Martou Vančurovou. Děti ze ZUŠ J.

Dne 25. ledna jsme společně s Federací židovských obcí v ČR uspořádali již tradiční slavnostní vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu PČR, které se konalo se záštitou jeho předsedy pana Jaroslava Kubery.

Dne 25. ledna 2019 u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti pořádáme s Federací židovských obcí v ČR vzpomínkové setkání pamětníků šoa, zástupců státních správy, velvyslanců a významných osobností kulturního a náboženského života v Senátu Parlamentu České republiky. Tisková zpráva s programem ke stažení níže.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku