Srdečně Vás zveme na další kavárnu z cyklu Jsem Žid a zdráv. Tentokrát bude moderátorka Irena Kalhousová v panelu hostit psychoterapeutku Věru Roubalovou a publicistu Petra Broda.

Srdečně děkujeme všem štědrým dárcům, kteří nám pomáhají pomáhat! Dnes se naše veřejná sbírka rozrostla o tři dary celkem ve výši 3300 Kč. Všechny příspěvky putují přímo na programy sociální a zdravotní péče.
Přispět můžete i Vy, a to zasláním daru na účet veřejné sbírky (2113642498/2700) nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru NFOH 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777. Vaší podpory si velmi vážíme.

Dovolujeme si vás upozornit na novou knihu arch. Jaroslava Klenovského Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska, která vyšla s naší podporou v Nakladatelství GRADA: https://www.grada.cz/encyklopedie-zidovskych-pamatek-moravy-a-slezska-9862/

Židovská obec v Plzni Vás zve v březnu na tematické přednášky z judaismu.

Rádi bychom Vám představili jeden z projektů podpořených v loňském roce. Jde o projekt, který realizoval spolek Cesta tam a zase zpátky vedený paní Martou Vančurovou. Děti ze ZUŠ J.

Dne 25. ledna jsme společně s Federací židovských obcí v ČR uspořádali již tradiční slavnostní vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu PČR, které se konalo se záštitou jeho předsedy pana Jaroslava Kubery.

Dne 25. ledna 2019 u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti pořádáme s Federací židovských obcí v ČR vzpomínkové setkání pamětníků šoa, zástupců státních správy, velvyslanců a významných osobností kulturního a náboženského života v Senátu Parlamentu České republiky. Tisková zpráva s programem ke stažení níže.

Záznam kavárny Jsem Žid a zdráv s Klárou Kalibovou a Jankem Rubešem ze dne 26. listopadu 2018 naleznete na našem YouTube kanále na tomto odkazu.

Vážení a milí,
vzhledem k blížícímu se konci občanského roku Vám chceme popřát příjemné sváteční dny a do roku 2019 vše dobré. Srdečně Vám děkujeme za Vaši přízeň a podporu, velmi si toho vážíme. I díky Vašemu zapojení můžeme posílat pomoc dál a dlouhodobě podporovat potřebnou sociální, zdravotní a psychologickou péči o přeživší šoa.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší chanukové benefice! Byli jste skvělí! Děkujeme našim úžasným dobrovolníkům, kolegům, všem dárcům a panu vrchnímu zemskému rabínovi Sidonovi.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku