Židovská obec v Plzni Vás zve v březnu na tematické přednášky z judaismu.

Rádi bychom Vám představili jeden z projektů podpořených v loňském roce. Jde o projekt, který realizoval spolek Cesta tam a zase zpátky vedený paní Martou Vančurovou. Děti ze ZUŠ J.

Dne 25. ledna jsme společně s Federací židovských obcí v ČR uspořádali již tradiční slavnostní vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu PČR, které se konalo se záštitou jeho předsedy pana Jaroslava Kubery.

Dne 25. ledna 2019 u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti pořádáme s Federací židovských obcí v ČR vzpomínkové setkání pamětníků šoa, zástupců státních správy, velvyslanců a významných osobností kulturního a náboženského života v Senátu Parlamentu České republiky. Tisková zpráva s programem ke stažení níže.

Záznam kavárny Jsem Žid a zdráv s Klárou Kalibovou a Jankem Rubešem ze dne 26. listopadu 2018 naleznete na našem YouTube kanále na tomto odkazu.

Vážení a milí,
vzhledem k blížícímu se konci občanského roku Vám chceme popřát příjemné sváteční dny a do roku 2019 vše dobré. Srdečně Vám děkujeme za Vaši přízeň a podporu, velmi si toho vážíme. I díky Vašemu zapojení můžeme posílat pomoc dál a dlouhodobě podporovat potřebnou sociální, zdravotní a psychologickou péči o přeživší šoa.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší chanukové benefice! Byli jste skvělí! Děkujeme našim úžasným dobrovolníkům, kolegům, všem dárcům a panu vrchnímu zemskému rabínovi Sidonovi.

V pondělí 26. 11. 2018 správní rada NFOH schválila projekty 18. grantového kola realizované v roce 2019.

Přejeme vám veselou chanuku, chanuka sameach! A těšíme se s některými z vás na viděnou ve čtvrtek na chanukové benefici, kdy společně zapálíme 5. chanukové světlo.

#GivingTuesday I Židovská obec v Teplicích nabízí svým členům, zejména přeživším šoa, potřebnou péči.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku