Individuální plánování 11. 1. 2012

Datum a čas konání: 
Úterý, 28. Leden 2014 - 14:00

Tématem našeho prvního semináře v roce 2012 bylo Individuální plánování. Celý seminář vedla paní Ing. Jana Wichsová. Nejdříve uvedla téma individuálního plánování v teoretické rovině, pak v konkrétní prezentaci plánování v Sociálním oddělení Židovské obce v Praze. Dále následovala powerpointová prezentace sociální pracovnice Bc. Kateřiny Seifertové z Penzionu Charlese Jordana, další příspěvky uvedly sociální pracovnice Domova sociální péče Hagibor Bc. Jana Štindlová a Anna Frýdlová. Druhá část semináře byla zaměřena na konkrétní otázky a problémy vycházející z praxe účastníků semináře. Děkujme paní Ing. Janě Wichsové za bezplatné vedení semináře.