Informace pro realizátory projektů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
aktuálně zpracováváme smlouvy k nadačním příspěvkům v programech Připomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše Budoucnost, které budeme příští týden odesílat nedoporučenou poštou.
Jsme si vědomi, že současná krizová situace se promítla také do Vašich projektů. Dochází-li ve Vašich aktivitách ke změnám, prosím, kontaktujte nás. Nalezneme společně řešení.
V případě, že aktivity přesouváte na pozdější termín a nadační příspěvek bude rozdělen na dvě splátky, nebudeme trvat na vyčerpání první splátky v minimální výši 75%, jak je stanoveno ve smlouvě o nadačním příspěvku. Budeme akceptovat menší čerpání. Průběžnou zprávu, prosím, odevzdávejte i v případě žádného čerpání v 1. pololetí, pokud máte stanoveno ve smlouvě její odevzdání.
Nadační příspěvky budeme rozesílat, jakmile obdržíme finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR, které očekáváme na přelomu května a června.
Děkujeme vám za spolupráci.
Přejeme všem pevné zdraví a co nejpříjemnější dny.

Andrea Fictumová, koordinátorka programů Péče, Připomínka, Budoucnost
Marta Malá, koordinátorka programu Obnova, Naše Budoucnost