Jom ha-šoa

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu na Jom ha-šoa, letos 24. dubna, pořádá Institut Terezínské iniciativy s místními partnery a naší podporou ve 13 městech.