Kavárna - 70. let po Osvětimi - a co dál?

U příležitosti 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Auschwitz Birkenau jsme 29. 1. 2015 uspořádali poslední pořad z cyklu "Kavárny 3 generací." Pořad se konal v pražském Café Jedna. Tentokrát nebylo hlavním tématem diskuse primárně osobní prožívání rodinné historie šoa, ale naopak profesionální zkušenost s připomínáním bolestivých a dramatických historických událostí ve společnosti obecně. U diskutujících jsme se opět drželi třígeneračního modelu a do panelu jsme pozvali tři profesionály, kteří v České republice iniciovali nebo v současné době koordinují významné vzpomínkové projekty: Dagmar Lieblovou, předsedkyni Terezínské iniciativy, Fedora Gála, dokumentaristu a sociologa, a Jana Poloučka, ředitele společnosti Post Bellum.

Debata, kterou moderoval Jan Fingerland, byla místy velmi emotivní. Jednotliví panelisté od začátku kavárny zastávali k tématu odlišná stanoviska, což přidávalo debatě na dramatičnosti a zajímavosti. Dagmar Lieblová zdůrazňovala přínos osobních setkání s pamětníky a navrhovala tezi, že holocaust se ve 21. století stane spíše jen jednou z mnoha historických událostí, která bude postupně ztrácet na síle svého odkazu. Jan Polouček přiznával nelehkost úkolu oslovit současnou mladou generaci, ale vyzdvihoval překvapivou úspěšnost projektu My jsme to nevzdali, v jehož rámci vzniklo komiksové zpracování příběhů pamětníků. Popisoval význam vlastní práce studentů na zaznamenávání příběhů přeživších a vyzdvihoval význam soustavné práce na vytváření audio-archivu vzpomínek pamětníků. Fedor Gál naopak vyjadřoval velkou skepsi nejen nad budoucností připomínání šoa, ale i nad současnou reakcí společnosti na xenofobní projevy a jiné patologické společenské fenomény. Své argumenty podporoval příklady xenofobního chování vůči romským přeživším holocaustu, reakcí veřejnosti na své dokumentární filmy nebo na projekt opakování přechodu trasy Pochodu smrti, který sám uskutečnil a o kterém píše blog.

Fotografie z této kavárny naleznete v naší fotogalerii.

Obrázek: 
Kategorie: