Mechanchim VI.

V posledním dubnovém týdnu jsme uspořádali 6. ročník semináře Mechanchim pro učitele a pro pracovníky v židovském vzdělávání. Seminář byl dvoudenní. První den vedla díly Shelley Kedar, koordinátorka šlichim vysílaných Sochnutem do diasporních vzdělávacích institucí. Účastníci společně přemýšleli o výzvách vzdělávání o Izraeli v měnících se podmínkách současného židovského světa a společně prošli konkrétními ukázkami aktivit, které mohou ve svých třídách nebo komunitních programech použít. Druhý den vedla Nic Abery, odbornice na židovské programy zahrnující práci s uměním a muzejními objekty. Nic účastníkům představila projekt Israel70, který využívá k výuce o Izraeli spolupráci s několika významnými izraelskými muzei. Semináře se zúčastnilo 36 učitelů a komunitních pracovníků z různých židovských obcí ČR a dalších spřátelených organizací. Seminář se konal s podporou American Jewish Joint Distribution Committee, Yesod, Nadace Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze. Fotografie najdete na http://www.fondholocaust.cz/cs/fotogalerie.