Semináře

Od roku 2009 pravidelně pořádáme semináře pro zaměstnance židovských a partnerských organizací, jejichž projekty podporujeme. Snažíme se tyto pracovníky dlouhodobě vzdělávat v různých aspektech judaismu tak, aby lépe rozuměli židovskému kontextu prostředí, ve kterém pracují. Semináře pořádáme většinou 3x do roka a zabýváme se v nich tématy židovské tradice, židovských památek, moderní židovské historie, holocaustu, aktuálních židovských politických a sociologických témat a Izraele.

Také od roku 2011 jsme navázali na odborné semináře pro sociální a zdravotní pracovníky z židovských obcí v ČR, které do té doby s naší podporou realizovala Federace židovských obcí v ČR. Semináře pořádáme třikrát až čtyřikrát ročně a věnují se potřebným tématům z oblasti např. zákona o sociálních službách, dále psychologické stránce klientů, práci s klienty, různým novinkám v daném tématu a dalším.

Seminář s Moshem Tellerem z Jewish Care London 9. 10. 2018

Dne 9. října 2018 jsme uspořádali jednodenní seminář s přednášejícím Moshem Tellerem. Moshe Teller je arteterapeut a specialista z organizace Jewish Care, Centra pro přeživší holocaust v Londýně. Vystudoval výtvarné umění v Izraeli a v Anglii. Od roku 1988 pracuje v oblasti péče se specializací na duševní zdraví a holocaust.

Seminář Kreativní péče o přeživší holocaust s Maggie Gad, 12.9. 2017

V úterý 12. 9. 2017 jsme uspořádali celodenní seminář s lektorkou Maggie Gad z Izraele na téma Kreativní péče o přeživší holocaust a druhou generaci. Maggie Gad je ředitelkou komunitního programu JDC Eshel. Specializuje se na služby pro izraelské přeživší Šoa. Dopoledne na semináři představila různé programy, které se zaměřují na jejich specifické sociální, psychologické a emocionální potřeby. Přiblížila účastníkům úspěšný projekt Witness Theater (Divadlo svědků), kterého se účastní středoškolští studenti a přeživší a společně vyprávějí válečné příběhy veřejnosti.

Mechanchim – již 5. seminář pro pracovníky židovských vzdělávacích organizací

NFOH se dlouhodobě pyšní tím, že vedle své finanční podpory židovských organizací a jejich projektů podporuje komunitní život i tím, že pořádá pravidelné vzdělávací semináře pro pracovníky židovských obcí. Jedním z těchto seminářů je každoroční kurz pro učitele a pracovníky v židovském vzdělávání s názvem Mechanchim.

Úvod do specifik paliativní péče o židovské klienty

Ve spolupráci se Sociálním oddělením při Židovské obci v Praze jsme v prosinci 2016 a v dubnu 2017 připravili pro sociální a zdravotní pracovníky kurz akreditovaný MPSV a ČAS na téma palitaivní péče o židvoské klienty. Prvními přednášejícími byli psychoterapeutka a členka Chevra Kadiša Zuzana Peterová a předseda Chevra Kadiša Chaim Kočí, kteří pohovořili o tématech: nemoci v judaismu, role ženských organizací v pomoci nemocným a umírajícím, péče o umírající a komunikace s rodinami, tahara a židovských pohřeb, truchlení, vyrovnávání se se ztrátou a pomoc pozůstalým.

Seminář s izraelským psychiatrem a psychoterapeutem Martinem Auerbachem

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 jsme připravili celodenní seminář s izraelským psychiatrem a psychoterapeutem Martinem Auerbachem. Ten několik let pracoval ve vedoucích pozicích v organizacích zabývajících se duševním zdravím v Jeruzalémě. Jeho specializací je terapie traumat, léčba úzkostí a modality psychoterapie. Od roku 2007 je ředitelem klinické části organizace AMCHA v Izraeli, která pečuje o přeživší šoa a jejich rodiny. Sám je dítětem přeživších holocaust. Narodil se a vyrůstal ve Vídni, od roku 1983 žije v Izraeli.

Seminář Mechanchim 4 pro učitele a lektory českých židovských vzdělávacích organizací

Seminář Mechanchim má již čtvrtým rokem pevné místo mezi našimi vzdělávacími programy. Jedná se o každoroční setkání pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací, během kterého mají učitelé možnost vyslechnout si přednášky předních současných odborníků na židovské vzdělávání a komunitní práci a zároveň sdílet svoje zkušenosti, navzájem se informovat o svých aktuálních projektech a navazovat další spolupráci.

Seminář Mechanchim III

V březnu 2015 jsme uspořádali již třetí ročník semináře Mechanchim pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací. Letošní seminář byl opět dvoudenní a byl rozdělený na sekci pro učitele židovských škol a školek (pondělí 23.3.) a na část pro komunitní pracovníky (úterý 24.3.) zabývající se židovským vzděláváním. V první části semináře vystoupil výkonný ředitel Lauderovy nadace rabi Josh Spinner a ředitelka Berlin Beth Zion Schule Judith Zinner. První jmenovaný vystoupil s velmi kontroverzní přednáškou o cílech v židovských institucích a v diskusi vyzval účastníky k reflexi praxe jejich vlastních škol.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Semináře