Semináře

Od roku 2009 pravidelně pořádáme semináře pro zaměstnance židovských a partnerských organizací, jejichž projekty podporujeme. Snažíme se tyto pracovníky dlouhodobě vzdělávat v různých aspektech judaismu tak, aby lépe rozuměli židovskému kontextu prostředí, ve kterém pracují. Semináře pořádáme většinou 3x do roka a zabýváme se v nich tématy židovské tradice, židovských památek, moderní židovské historie, holocaustu, aktuálních židovských politických a sociologických témat a Izraele.

Také od roku 2011 jsme navázali na odborné semináře pro sociální a zdravotní pracovníky z židovských obcí v ČR, které do té doby s naší podporou realizovala Federace židovských obcí v ČR. Semináře pořádáme třikrát až čtyřikrát ročně a věnují se potřebným tématům z oblasti např. zákona o sociálních službách, dále psychologické stránce klientů, práci s klienty, různým novinkám v daném tématu a dalším.

Seminář pro učitele a lektory českých židovských organizací - duben 2013

V úterý 30. 4. 2013 jsme uspořádali seminář pro učitele a lektory českých židovských organizací. Tento výjimečný studijní den, kterého se zúčastnilo 35 učitelů, jsme připravili ve spolupráci s JDC, FŽO, ŽOP a Lauderovou nadací. S přednáškami a dílnami vystoupili Mario Izcovich (JDC), rabín Joshua Spinner (Lauderova nadace) a Nicola Abery (Look to Learn.) Děkujeme všem lektorům i účastníkům a těšíme se na další společné projekty.

Standardy sociálních služeb II. pokračování - listopad 2013

Dne 5. 11. 2013 jsme se naposledy sešli se sociálními pracovníky židovských organizací ke společnému vzdělávání. Mgr. Miroslav Prchal školil o standardech sociálních služeb. V příštím roce se chystáme navštívit poskytovatele služeb v terénu, navštívíme pražský Hagibor, vydáme se do Brna a doufáme, že nás přijede školit lektor ze zahraničí.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Semináře