Podkarpatská Rus - informace - prodloužení lhůty zákona 212/2009 Sb.

V loňském roce byl novelizován zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Novela tohoto zákona (č. 121/2012) mj. prodlužuje lhůtu na podání žádosti do konce r. 2013.

Ke stažení najdete znění obou právních norem a stručnou informaci o tom, kdo a jak může žádost podat.