Psycho-biografický model prof. Erwina Böhma - květen 2013

Datum a čas konání: 
Úterý, 28. Leden 2014 - 14:30

V letošním roce jsme se v květnu sešli již potřetí. Tématem setkání byl Psycho-biografický model prof. Erwina Böhma. Seminářem provázela certifikovaná lektorka PhDr. Eva Procházková. Téma semináře účastníkům poskytlo velmi zajímavý netradiční pohled na péči o seniory. Psycho-biografický model péče spočívá v práci s biografií daného klienta, snaží se zejména o to, aby personál svému klientovi porozuměl. Podstatou péče dle tohoto modelu není jen zajištění základních biologických potřeb klienta, ale hlavně péče o jeho psychickou stránku. Tento model péče aktivizuje, rozvíjí potenciál nejen klienta, ale i personálu a především vnímá klienta jako osobnost. Tento rok na podzim připravujeme ještě jedno setkání na téma Standardy sociálních služeb.