Seminář Mechanchim 2 - březen 2014

Datum a čas konání: 
Neděle, 23. Březen 2014 - 9:00
Místo: 
Praha

NFOH uspořádal ve dnech 23. – 24. 3. 2014 vzdělávací seminář Mechanchim pro učitele a lektory judaismu. Zúčastnilo se ho 34 učitelů a lektorů českých a slovenských židovských obcí, škol, školek a dalších vzdělávacích organizací. Seminář Mechanchim se uskutečnil díky podpoře Dutch Jewish Humanitarian Fund, JDC, ECJC, Židovského muzea v Praze a FŽO.

Šlo již o druhý ročník setkání této profesní skupiny. Poprvé se seminář uskutečnil v dubnu loňského roku. Přednášky a dílny byly rozděleny do dvou dnů – neděle byla věnovaná učitelům a lektorům dětí školkového a raného školního věku, v pondělí byla tématem problematika vzdělávání teenagerů a dospělých. Na semináři přednášeli: Judith Ish Horowicz, ředitelka londýnské školky Apples and Honey, Alastair Falk, ředitel britské organizace Partnership for Jewish Schools, Mariano Schlimowich, programový ředitel ECJC a Helise Lieberman, ředitelka Taube Center for the Renewal of Jewish Life v Polsku.

Seminář se v obou dnech zaměřoval na témata: jak učit třídy/skupiny, které mají odlišné rodinné židovské zázemí; jak předávat židovské hodnoty tak, aby dávaly dětem/dospělým smysl v kontextu jejich běžného každodenního života; jak udělat z pasivních recipientů vzdělávacích služeb aktivní účastníky obecních akcí a jak účelně zapojovat do procesu učení všechny zúčastněné – děti, rodiče, učitele a nežidovské učitele/zaměstnance našich organizací.
Součástí obou dnů semináře byl také blok prezentací úspěšných projektů samotných českých účastníků. Ten byl koncipován jako burza nápadů, ze kterých mohou čerpat inspiraci ostatní účastníci semináře pro svou vlastní práci.
Z velmi kladných ohlasů účastníků lze soudit, že seminář byl velmi úspěšný a pro účastníky obohacující. Díky Mechanchim se učitelé a lektoři začali chápat jako profesní skupina, která navzájem může sdílet své postřehy a nápady, ale také obtíže a výzvy. Díky tomu, že na semináři získali prostor, kde mohou společně mluvit o své práci, se jim lépe vymýšlejí další projekty, navazují nové možnosti spolupráce, nacházejí vodítka k řešení svých problémů. Pro mnohé učitele je tento seminář jedinou možností, jak se dále vzdělávat v oboru židovského vzdělávání (i díky tomu, že seminář je plně tlumočen do češtiny). V neposlední řadě seminář přináší do českého prostředí židovského vzdělávání nejaktuálnější trendy, nápady, ale i současnou pedagogickou filozofii židovského vzdělávání. Skrze špičkové přednášející propojuje českou učitelskou scénu s evropskou konferencí učitelů židovských škol Arachim.