Seminář Mechanchim III

Datum a čas konání: 
Pondělí, 23. Březen 2015 - 8:30
Místo: 
Židovská obec v Praze

V březnu 2015 jsme uspořádali již třetí ročník semináře Mechanchim pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací. Letošní seminář byl opět dvoudenní a byl rozdělený na sekci pro učitele židovských škol a školek (pondělí 23.3.) a na část pro komunitní pracovníky (úterý 24.3.) zabývající se židovským vzděláváním. V první části semináře vystoupil výkonný ředitel Lauderovy nadace rabi Josh Spinner a ředitelka Berlin Beth Zion Schule Judith Zinner. První jmenovaný vystoupil s velmi kontroverzní přednáškou o cílech v židovských institucích a v diskusi vyzval účastníky k reflexi praxe jejich vlastních škol. Judith Zinner připravila workshop, ve kterém se s frekventanty zamýšlela nad základními principy, které učitelé uplatňují při výběru aktivit k jednotlivým židovským tématům a zároveň dala celou řadu praktických příkladů a tipů k tématu Pesach. Během druhého dne prošli účastníci dvěma workshopy koordinátorky programů budapešťské komunity Baalint Zsuzsi Fritz, ve které se učili novým postupům a strategiím při efektivním plánování, provádění a vyhodnocování židovských projektů.

Letošní seminář byl bezesporu nejúspěšnějším ročníkem v historii pořádání tohoto semináře. Učitelé, kteří se jej zúčastnili, ve zpětných vazbách oceňovali nejen vysokou úroveň prezentací, ale také možnost výměny zkušeností s kolegy z ostatních organizací, možností získání zpětné vazby na svou práci i velmi podstatnou možnost získání podpory při sdílení problémů s ostatními učiteli. Jsme velmi rádi, že seminář Mechanchim se stal etablovanou platformou pro setkávání českých židovských učitelů a pomohl k propojení jednotlivých organizací a faktickému vytvoření profesní skupiny českých vzdělavatelů.

Seminář Mechanchim letos finančně podpořili L.A. Pincus Fund For Jewish Education in the Diaspora, American Jewish Joint Distribution Committee, Dutch Jewish Humanitarian Fund, Nadace Židovské obce v Praze a Židovská obec v Praze.
Více fotografií na http://www.fondholocaust.cz/cs/fotogalerie