Seminář s Maggie Gad z JDC Eshel 12. 9. 2017

V úterý 12. 9. 2017 jsme uspořádali seminář pro pracovníky v sociálních službách s lektorkou Maggie Gad z JDC Eshel z Izraele na téma Kreativní péče o přeživší holocaust a druhou generaci. Děkujeme všem dárcům American Jewish Joint Distribution Committee, Claims Conference, Federaci židovských obcí v ČR, Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob dotčených holocaustem a Židovskému muzeu v Praze za poskytnutí prostor.
Fotografie najdete http://www.fondholocaust.cz/cs/fotogalerie.