Seminář s Moshem Tellerem z Jewish Care London

Včera jsme uspořádali pro sociální pracovníky a pečovatele židovských organizací seminář s arteterapeutem a specialistou Moshe Tellerem z Jewish Care, Centra pro přeživší holocaust v Londýně. Věnovali jsme se dvěma hlavním tématům: Povědomí o holocaustu při práci s přeživšími a uprchlíky (jak holocaust ovlivnil a poznamenal životy přeživších, jak se promítl do jejich každodenního života a života ve stáří, dopady holocaustu na vztazích přeživších s jejich dětmi) a Vzpomínkám přeživších (paměť a dilema spojené se zapamatováním si špatných vzpomínek – zdali mají být tyto vzpomínky řešeny a proč). Seminář absolvovalo 32 účastníků. Děkujeme za podporu American Jewish Joint Distribution Committee, Federaci židovských obcí v ČR, Claims Conference, Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob dotčených holocaustem a Židovskému muzeu v Praze.