Seminář Židovský prostor - 4. prosince 2012

Datum a čas konání: 
Středa, 29. Leden 2014 - 0:30
Místo: 
Židovská obec v Praze

4. prosince jsme s podporou Nadace židovské obce v Praze uspořádali další ze seriálu seminářů pro pracovníky židovských a přidružených organizací. Tématem byl "Židovský prostor." Seminář úvodním slovem tradičně zahájil vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. V první přednášce představil ing. arch. Jaroslav Klenovský nejvýznamnější synagogální památky Čech a Moravy. V druhém příspěvku nabídl Dani Ziss posluchačům zajímavý vhled do pojetí prostoru v judaismu a hovořil o zajímavých synagogách v nejrůznějších koutech světa. A na závěr si návštěvníci semináře vyslechli zamyšlení rabína Štěpána Klimenta o různém pojetí "svatosti" prostoru a o vztahu Boha, člověka a místa v židovské tradici.