Slavnostní koncert pro oběti nacismu

Živá paměť o.p.s. Vás srdečně zve na SLAVNOSTNÍ KONCERT PRO OBĚTI NACISMU pořádaný u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války. Koncert se koná za účasti přeživších obětí nacismu a dalších významných hostů v Smetanově síni Obecního domu v Praze. Záštitu nad koncertem převzali premiér ČR pan Bohuslav Sobotka, ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová-Tominová a Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Spolkové republiky Rakousko, J. E. Eduard Hoeks, velvyslanec Nizozemského království, J. E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael, J. E. Peter Weiss, velvyslanec Slovenské republiky, J. E. Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo a velvyslanectví Polské republiky, Argentinské republiky a USA.
Koncert zahájí krátkým projevem J. E. Dr. Jiří Šitler, zmocněnec pro záležitosti holocaustu, zástupce obětí nacismu paní Hana Hnátová, a violoncellový virtuos Alban Gerhardt.

SLAVNOSTNÍ KONCERT PRO OBĚTI NACISMU proběhne 4. 5. od 19:30 do 21 hod.

V případě zájmu o tuto významnou společensko-kulturní akci kontaktujte Bc. Dominiku Sedláčkovou do 20. dubna 2015 na adrese: dominika.sedlackova@zivapamet.cz, GSM:
+420 605 18 97 96. Rádi
S bližšími dotazy se prosím obracejte na koordinátorku koncertu paní Mgr. Violu Jakchovou, e-mail: jakschova@zivapamet.cz, tel.: +420 224 872 750, GSM: +420 607 86 44 98.