Tiskové zprávy

Tisková zpráva - Den památky obětí holocaustu, 26.1.2018

Federace židovských obcí v ČR a Nadační fond obětem holocaustu dnes uspořádaly v Senátu PČR se záštitou jeho předsedy Milana Štěcha vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Přeživší holocaustu, zástupci státní správy a diplomaté si připomněli výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, ke kterému došlo 27. ledna 1945. Celou tiskovou zprávu a projevy řečníků najdete v příloze.

Vzpomínkové setkání přeživších holocaust v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR středa 27. ledna 2016

Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu oznamují, že ve spolupráci s kanceláří Senátu Parlamentu ČR a pod záštitou předsedy Senátu pana Milana Štěcha letos již podesáté pořádají vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, ve středu 27. 1. 2016 v Hlavním sála Senátu, od 10.00 hodin.

Benefiční koncert 2014

Nadační fond obětem holocaustu pořádá dne 13. 11. 2014 od 19 hodin svůj tradiční listopadový benefiční koncert. Letošní benefice se bude konat v Baráčnické Rychtě na Malé Straně v Praze a její hudba se ponese výhradně v romském rytmu. Zahrají kapely Gypsy Spirit Vojty Lavičky a kapela Devles. Moderovat bude Ester Janečková.

Výtěžkem koncertu bude podpořena péče o přeživší holocaustu, vzdělávací a vzpomínkové projekty o holocaustu, projekty prevence proti antisemitismu, rekonstrukce židovských památek v ČR a vzdělání v judaismu.

Tisková zpráva, 23. 4. 2014 Praha - JOM HA-ŠOA Den vzpomínání na oběti holocaustu

Jom ha-šoa, Den vzpomínání na oběti holocaustu, připadá na pondělí 28. dubna 2014. Institut Terezínské iniciativy a Nadační fond obětem holocaustu pořádají již podeváté veřejné čtení jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru od 14 do 17 hodin. V letošním roce se vzpomínkové čtení uskuteční díky regionálním partnerům také v Brně, Olomouci, Liberci, Kutné Hoře a Sušici. Záštitu nad akcí převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

27. leden, Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (2014)

• na podzim roku 2005 - schválen Organizací spojených národů jako Mezinárodní den uctění památky obětí holocaustu
• od roku 2004 je v České republice slaven jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, jde o tzv. významný den – dle zák. 245/2000 (s úpravou 101/2004 Sb. par. 4 - významné dny),
• taktéž ve většině států Evropské unie i ve světě je uznán jako Den holocaustu

Stránky