Věděli jste, že jako první začala poskytovat péči o přeživší holocaust Židovská obec v Praze?

Pražská obec pečuje o přeživší a potřebné z jejich rodiny prostřednictvím tří středisek, Sociálního oddělení, Agentury domácí péče Ezra a Domova sociální péče Hagibor. Sociální oddělení vede paní Ing. Jana Wichsová. Aktuálně se starají o 290 klientů, kterým ročně poskytnou přes 11 tisíc hodin přímé péče. Cílem služeb je podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů, jejich aktivizace a prevence sociálního vyloučení. Sociální oddělení zajišťuje sociální poradenství, pravidelný kontakt s klienty, psychoterapii, podporu a krizovou intervenci, doprovázení, zdravotní cvičení a rekondiční pobyty a další aktivizační služby. Pomáhá klientům financovati potřebné léky a zdravotní pomůcky. Sociální oddělení také provozuje Penzion Charlese Jordana s pečovatelskou službou.
Podpořte péči o přeživší společně s námi zasláním daru na účet veřejné sbírky (2113642498/2700) nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS NFOH 30, DMS NFOH 60 nebo DMS NFOH 90 na číslo 87 777. Bližší informace naleznete na našem webu http://www.fondholocaust.cz/node/24.
Děkujeme.

Přiložené soubory: