Výsledky mimořádného výběrového řízení v podprogramu Naše Budoucnost

Dne 4. července správní rada NFOH schválila podporu projektů mimořádného grantového kola v podprogramu Naše Budoucnsot hrazeného z daru Židovské obce v Praze. Seznam podpořených projektů naleznete v příloze.

Přiložené soubory: