Židovský životní cyklus - co a proč dělají Židé v důležitých momentech života.

Datum a čas konání: 
Úterý, 25. Únor 2014 - 9:30
Místo: 
Praha

25. února jsme uspořádali seminář pro pracovníky židovských obcí s názvem "Židovský životní cyklus - co a proč dělají židé v důležitých okamžicích svého života." Seminář zahájil rabín Karol Sidon, který se ve svém krátkém ale velmi zajímavém úvodním slově zamyslel nad příčinami a důsledky současné nechuti české společnosti doprovázet důležité okamžiky života obřady a oslavami.

Během dne posluchači vyslechli celkem 4 přednášky: Tereza Gafna Váňová hovořila o mateřství a narození dětí v židovských rodinách. Popis tradičních zvyků doplnila o nejrůznější sociologické postřehy a zabývala se i moderními tématy, jakými jsou umělé oplodnění ve státě Izrael nebo židovské rodičovství na internetu. Kateřina Weberová hovořila o obřadech spojených s dospíváním. Ve své přednášce se zabývala také specifiky českého židovského prostředí nebo zajímavými způsoby pojetí bar a bat micva u amerických židů. Rabín Štěpán Menaše Kliment hovořil nejen o podrobnostech židovského svatebního obřadu, ale rozvedl také několik úvah o přístupu židovské tradice k manželství a partnerství jako takovému. Ve své přednášce hovořil také o zajímavých nových proměnách tradičních svatebních zvyků u smíšených manželství. Rabín David Peter a jeho maminka psychoterapeutka a členka pražské chevry kadiši Zuzana Peterová pohovořili o nemoci a umírání v židovských rodinách. Zajímavým způsobem hovořili o specifikách české židovské komunity a uvedli několik velmi emotivních příběhů ze své současné praxe v tomto oboru.

Přiložené soubory: