Program Obnova

Program pro rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území České republiky.

Mezi oblasti naší podpory patří:

  • Židovskými památkami rozumíme všechny movité a nemovité věci, nebo jejich soubory, dokládající náboženské způsoby, historický vývoj, tvůrčí schopnosti a život židovské komunity nebo jejích příslušníků. Zapsání památky do Ústředního seznamu MK ČR památek chráněných státem není v tomto směru podmínkou nezbytnou. Jedná se především o hřbitovy, synagogy a další historicky cenné budovy.
  • Podporujeme rozsáhlý soubor činností, které obecně směřují k uvedení památky, poškozené zejména dlouhodobým znemožněním údržby, neodbornými opravami a stavebními úpravami, erozí a vandalismem, do stavu odpovídajícímu originální podobě památky v době jejího vzniku. Případně obnovují památku do podoby, která zachycuje maximum nejcennějších architektonických a umělecko řemeslných prvků a zároveň umožňuje využití v současnosti.

 

Menu