Program Péče

Program sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust.

Mezi oblasti naší podpory patří:

Domácí péče

Domácí péče patří mezi moderní služby, jejichž hlavním cílem je umožnit co nejdelší pobyt seniora v domácím prostředí (příp. omezit či zkrátit nutnost nemocniční péče)
a dodat profesionální sociální a zdravotní služby do tohoto prostředí. Služby v terénu přinášejí seniorům důstojnost, nezávislost a bezpečí.

Rezidenční péče

Kvalitní ústavní péče patří do nabídky služeb pro seniory stejně jako služby ostatní. NFOH preferuje podporu služeb splňujících standardy sociálních služeb.

Sociální práce v terénu

Služby sociálních pracovníků pro klienty v terénu jsou počátkem a základní osou péče. Rozhovor s klientem o jeho potřebách, sociální poradenství, pomoc se získáním sociálních dávek, odškodnění, zprostředkování služeb dalších odborných pracovníků či dobrovolníků, společenský kontakt a umožnění kontaktu s blízkou komunitou.

Psychologická pomoc lidem s posttraumatickým syndromem

Již mnoho let ukazují zahraniční výzkumy, že traumatická zkušenost holocaustu zásadně a trvale narušuje psychické zdraví nejen těch, kteří osobně persekuci prožili, ale přenáší se i na jejich rodiny, potomky. Tyto již tři generace lidí potřebují pomoc speciálně vyškolených odborníků.

Mapování potřeb židovských komunit v oblasti sociálních služeb a péče o seniory

Podporujeme péči o členy židovských obcí – oběti holocaustu a projekty v sociální
a zdravotní oblasti. Tyto aktivity jsou velmi často připravované členy a pro členy židovských komunit, proto jim věnujeme podporu i pozornost.

Oblasti podpory jsou závislé na pravidlech aktuálního výběrového řízení!

Menu