Program Připomínka

Program podpory projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávacích aktivit o holocaustu.

Mezi oblasti naší podpory patří:

  • Výstavy fotografií, dětských prací a materiálů, které připomínají holocaust.
  • Koncerty vážné, tradiční židovské i romské hudby a taneční či divadelní představení
  • Publikační činnost – vzpomínky přeživších, historické studie a další
  • Památníky a pamětní desky připomínající místní židovské i romské komunity a oběti holocaustu.
  • Konference a semináře pro odbornou i laickou veřejnou
  • Výukové programy a besedy s přeživšími pro děti, pedagogy i veřejnost.
  • Výzkumná činnost – sběr výpovědí pamětníků, studium a archivace historických dat

Oblasti podpory jsou závislé na pravidlech aktuálního výběrového řízení!

Menu