Benefice 2011 v sále Židovské obce v Praze

Datum a čas konání: 
Pondělí, 20. Leden 2014 - 10:15
Místo: 
Židovská obec v Praze

V symetrické datum 22. 11. se ve velkém sále pražské židovské obce konal každoroční benefiční koncert Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH) pořádaný ve spolupráci se Sdružením pro úštěckou synagogu a hřbitov.

Již pošesté v řadě se na benefici fondu sešli přátelé a příznivci fondu spolu s představiteli organizací, jejichž projekty získávají podporu v grantových řízeních NFOH. Ani letos nezůstal koncert nic dlužný své pověsti příjemného večera plného dobré hudby a místa přátelských setkání. I letos provázela večerem Ester Janečková. Tentokrát koncert netradičně zahájilo Divadlo Feigele Vidy Neuwirthové s vystoupením, které bylo zároveň veřejnou generálkou na jeho chanukové představení. Divadlo Feigele nebylo osloveno pro koncert náhodou – je jedním z dnes již několika stovek organizací, které v tomto roce NFOH podpořil. Po dětském představení následovalo vystoupení židovské kapely Klezmerim, během kterého měli návštěvníci koncertu možnost naučit se několik židovských kolových tanců pod vedením Soni Tiché a Šimona Holého.

Druhá polovina večera patřila romské kapele Bengas, která bez problémů roztancovala zbytek váhavců v sále. Během koncertu vystoupili s krátkým projevem předseda správní rady fondu Michal Borges a Marta Malá. Oba zmínili své předky a přátele, kterým do života vstoupila 2. světová válka. Na závěr promluvil také četný předseda správní rady profesor Felix Kolmer a zdůraznil povinnost každého člověka aktivně se snažit o prevenci rasismu a xenofobie.

Během beznadějně vyprodaného koncertu se podařilo vybrat 33 356 Kč. NFOH touto cestou ještě jednou děkuje všem účastníkům, dárcům a partnerům: Sdružení pro úšteckou synagogu a hřbitov, firmě Conseq, Stavební firmě Hlaváček, Federaci židovských obcí v ČR, o. s. Baševi, Židovské obci v Praze, Židovské obci Olomouc, Českému vinařství Chrámce, Palírně Kleiner, Restauraci King Solomon, AST Kosher food, mamacoffee, Městu Loštice a o. s. Respekt a Tolerance.