Benefiční koncert 2012 v sále Židovské obce v Praze

Datum a čas konání: 
Neděle, 11. Listopad 2012 - 10:15
Místo: 
Židovská obec Praha

22. listopadu se konal již 7. benefiční večer. Náš fond pořádá benefici každoročně již od roku 2007. Koncert je tradičně místem příjemného setkání fondu s jeho přáteli a příznivci, z nichž mnozí jsou představiteli a pracovníky organizací, které ve svých grantových programech podporujeme. Účelem benefičního večera je seznámit jeho návštěvníky s prací fondu a s jeho zajímavými aktivitami a zároveň upozornit na zajímavé projekty, které se uskutečnily s naší finanční podporou. Tento večer byl ale především beneficí – prostředky získané ze vstupného, příspěvků do tomboly a z darů jsou přímou podporou projektů, které spravujeme ve svých programech Péče, Připomínka, Obnova a Budoucnost.

Večerem provázela Ester Janečková. Ta na pódiu nejprve uvítala předsedu správní rady Michala Borgese, který přednesl krátkou řeč, a potom jsme představili naši činnost. Pak již pódium patřilo hudbě. Na koncertě vystoupili Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek se směsí židovských písní v úpravě později jmenovaného. Po něm divákům zahrál Petra Erneyi Quartet, který představil divákům sérii jazzových songů.

V letošním roce se nám podařilo na koncertě vybrat 23 537 Kč. Děkujeme všem divákům a dárcům. Naše díky patří také našim partnerům – firmě Conseq, stavební firmě Hlaváček, Českému vinařství Chrámce, Židovskému muzeu v Praze, Mamacoffee, Městu Loštice, firmě Rudolf Jelínek, o. s. Respekt a tolerance, AST Kosher Food, Židovské obci v Praze, Sdružení pro úšteckou synagogu a hřbitov, Židovské obci Olomouc, firmě Žešovická pálenice a všem našim dobrovolníkům. Těšíme se na setkání příští rok!