Benefiční koncert 2016 - Ungelt

I letos se konal koncert, již jedenáctý v řadě. V minulých letech byl pořádán jako benefiční, kde vybrané vstupné bylo použito na podporu projektů. Tentokrát jsme vše pojali, dalo by se říci, obráceně. Koncert jsme věnovali našim dárcům a spolupracovníkům. Chtěli jsme tím ocenit podporu, díky které můžeme realizovat naše vlastní projekty, jako jsou diskusní Kavárny nebo vzdělávací semináře podporující komunitní život v českých židovských obcích.
Ve spolupráci s Divadlem Ungelt jsme uvedli Recitál Marty Kubišové pro Nadační fond obětem holocaustu. Pozvali jsme tolik dárců a spolupracovníků, kolik velmi omezená kapacita divadla dovolila. Mezi našimi milými hosty jsme mimo jiné rádi uvítali ministra kultury Daniela Hermana a dnes již bývalého ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Sál byl naprosto plný, i přesto se na některé naše spolupracovníky nedostalo. Ale to byla také jediná chyba. Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že se celý večer velmi vydařil.
Večerem provázela jako již tradičně Ester Janečková (za což jí patří velký dík) a úvodem promluvil předseda NFOH Michal Klíma. Ve své řeči stručně shrnul práci a zaměření fondu a zároveň představil podpořené projekty loňského roku.
Poté si již vzala slovo sama Marta Kubišová. Její charisma je stále velmi silné a zážitek z koncertu byl mimořádný. Během večera zazněly známé písně, ale i méně známé například z českého muzikálu Touha jménem Einodis. Dva duety spolu s Martou Kubišovou zazpíval také Milan Hein. Jako poslední píseň zazněla Modlitba a ve všech zúčastněných silně rezonovala ještě dlouho po skončení představení.
Po skončení Recitálu bylo připraveno ještě jedno milé překvapení. Ester Janečková pozvala na jeviště zástupce společnosti Conseq Tomáše Kálala, který nám předal dar 50 000 Kč. Také předstoupil František Bányai jako předseda Veřejně prospěšného spolku na podporu osob dotčených holocaustem a informoval o projednávané podpoře NFOH na příští rok částkou 120 000 Kč.
Aby hosté mohli v příjemné náladě společně sdílet zážitek z koncertu a zároveň posedět s přáteli a spolupracovníky, všichni byli pozváni na menší košer raut v divadelním klubu.
Během večera byla také možnost přispět na projekty v programu Péče o přeživší a hosté koncertu přispěli celkovou částkou 13 800 Kč. Předseda Spolku na obnovu památek Úštěcka Tomáš Hlaváček daroval 10 000 Kč.
Ještě jednou děkujeme všem za Vaši podporu, děkujeme za velmi milé setkání a těšíme se opět příští rok na naší již tradiční benefici.