Brigáda na hřbitově v Kovanicích

Dne 15. července 2021 jsme uspořádali naší první dobrovolnickou brigádu, a to na židovském hřbitově v Kovanicích. Dobrovolníci se nezalekli ani čerstvě spadlého stromu a s velkým nasazením vyčistili větší část hřbitova. Doprovodným úkolem bylo nalézt dosud neznámý náhrobek babičky Franze Kafky, žel se nám nezdařilo, v pátrání budeme pokračovat v příštím roce, kdy pojedeme hřbitov dočistit.

Děkujeme Ing. Mojmíru Malému, vedoucímu Správy budov a hřbitovů Matana a.s., za spolupráci a odborné vedení a především všem dobrovolníkům z široké židovské komunity i mimo ni. Jste skvělí, děkujeme!