Chanuková online benefice

Letošní online chanuková benefice končí s výtěžkem 44 028 Kč! Děkujeme všem, kteří poslali finanční dar na účet veřejné sbírky, zakoupili koblížky nebo sváteční přání. Celá vybraná částka poputuje v příštím roce na péči o přeživší šoa. Ze srdce za Vaší podporu děkujeme.