Čištění Stolpersteinů

U příležitosti Jom ha-šoa vyzvaly Lauderovy školy své studenty, učitele a rodiče k adopci Stolpersteinů. Adopcí se dobrovolníci zavazují, že během jednoho roku do dalšího Jom ha-šoa budou kameny pravidelně navštěvovat a čistit je tak, aby byly údaje na nich dobře čitelné. O projekt je hned po prvním dni od zahájení velký zájem a věříme, že se podaří brzy adoptovat a tím i udržovat v čistotě většinu pražských kamenů. Adoptující se ujímají buď kamenů svých příbuzných nebo Stolpersteinů umístěných na místech, kde bydlí či kudy často procházejí. Projekt tak pomáhá udržovat vědomí rodinné historie i povědomí o historii místa, kde děti školy žijí. Jsme velmi rádi, že můžeme být partnerem projektu.
Více informací lze získat zde: http://www.lauder.cz/docs/ls_stolpersteiny_1617310677.pdf

Foto Žaneta Dvořáková, která má v péči tento stolperstein