Dál vzděláváme

Po delší odmlce jsme 2. června 2021 připravili letošní první akreditovaný seminář pro sociální pracovníky a pečovatele z židovských obcí v České republice. Celodenní online seminář na téma Hranice ve vztahu ke klientovi sociální služby lektoroval Mgr. Jiří Sobek z organizace Adpontes. Semináře se zúčastnilo 20 zájemců, což byla maximální kapacita pro akreditovaný kurz. Zájem účastníků byl vyšší, než jsme mohli přijmout. Jsme za to rádi a budeme s tím pracovat při dalších seminářích. Letos na podzim připravíme ještě jeden akreditovaný kurz, a pokud to situace dovolí, rádi bychom zase oslovili lektora se zkušenostmi s péčí ze zahraničí.

Přiložené soubory: