DĚKUJEME!

Chanuková sbírka končí výtěžkem 101 062 Kč! Děkujeme vám všem, kdo jste poslali finanční dar na účet naší veřejné sbírky nebo prostřednictvím darujme.cz, poslali dárcovskou sms, zakoupili latkesy, koblížky či sváteční přání. Celá vybraná částka poputuje v příštím roce na péči o přeživší šoa. Ze srdce za Vaší podporu děkujeme.