Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Dne 27. ledna 2021 se uskuteční tři významné vzpomínkové akce v Praze, Terezíně a Jeruzalémě.
Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci a s ohledem na krizové opatření Vlády ČR proběhnou v online prostoru, přístupné tak více zájemcům.
Organizátoři všech tří vzpomínkových událostí se spojili a prezentují je společně s cílem zvýraznit důležitost připomínání památky obětí holocaustu.

#WeRemember #NeverAgain
Více informací naleznete v Oznámení a společné pozvánce.