Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 2010

Datum a čas konání: 
Úterý, 28. Leden 2014 - 11:30

Federace židovských obcí v ČR ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu uspořádala tradiční slavnostní setkání v Senátu PČR. K přítomným přeživším šoa, zástupcům státní správy, představitelům židovských organizací a studentům Lauderových škol promluvil předseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Vlády ČR Ing. Jan Fischer, CSc., místopředseda Mezinárodního osvětimského výboru a čestný předseda správní rady NFOH Ing. Prof. Felix Kolmer, DrSc., předseda Společenství Romů na Moravě Ing. Karel Holomek a předseda FŽO Jiří Daníček.

Děkujeme dárcům, kteří slavnostní setkání podpořili – Ministerstvu kultury ČR, Židovské obci v Praze, Českému Vinařství Chrámce, s.r.o., Adamu Friedrichovi a dobrovolnici Lence Kopřivové, která nám pomohla s organizací.