Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 2012

Datum a čas konání: 
Úterý, 28. Leden 2014 - 11:45

Federace židovských obcí v ČR a NFOH opět uspořádali 27. ledna 2012 setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu PČR.
Významného setkání se zúčastnilo téměř sto přeživších šoa, zástupci státní správy a zástupci židovských i romských organizací. Záštitu převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, oba k přítomným přednesli projevy. Na ně navázala předsedkyně Terezínské iniciativy Dagmar Lieblová, předseda Sdružení Romů na Moravě Karel Holomek a závěrečným slovem oficiální část setkání ukončil předseda FŽO Jiří Daníček. Mezi projevy vystoupil klavírista Lukáš Klánský.

Děkujeme dárcům, kteří se finančně nebo věcně podíleli na organizaci: Židovské obci v Praze, Evropskému židovskému fondu, Zdeňce Klapalové a Terra Vinifera, s.r.o. Děkujeme naší dobrovolnici Janě Malákové za pomoc. Setkání má předem poměrně jasně daný formát, který neumožňuje výraznějších proměn. Přesto má pro nás setkání obrovský význam, účastní se jej desítky přeživších, kteří přijíždějí z celé České republiky. Dívat se jim do očí, mluvit s nimi, nás zavazuje, profesně i lidsky. Nelze nikdy zapomenout, uděláme pro to maximum.