Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 2014

Datum a čas konání: 
Pondělí, 27. Leden 2014 - 10:00

Společně s Federací židovských obcí v ČR jsme uspořádali již po deváté setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti. Záštitu nad setkáním desítek pamětníků šoa a zástupců státní správy, velvyslanců a dalších významných hostů převzal předseda Senátu Milan Štěch, který k přítomným přednesl také projev. Dále vystoupili místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horváthová, za přeživší pan Luděk Eliáš a závěrem předseda Federace Petr Papoušek.

Všichni řečníci se shodovali v důležitosti neustálého připomínání a vzdělávání o holocaustu, a to 70 let po osvobození nacistického tábora Auschwitz-Birkenau. Současně varovali před dnešními projevy rasismu, které se v mnohém shodují s těmi válečnými, z projevu Petra Papouška: „Před rokem jsem na tomto místě prohlásil, že události holocaustu si musíme připomínat s cílem, aby se již nic podobného neopakovalo. Po skončení setkání mne pan vrchní zemský rabín upozornil, že takto by se o holocaustu nemělo mluvit. A má pravdu. Bohužel holocaust se opakuje. Rasismus a zlo existují v myslích lidí a čekají na to, aby se mohly projevit. Stačí jen vhodné prostředí nebo impuls. I v dnešní době jsou místa na zemi představující utrpení, které si v našich poklidných životech nedovedeme představit. Je možné, že realizace těchto hrůz nedosahuje technické dokonalosti nacistických vrahů, ale myšlenka a záměr je stejný. V létě minulého roku jsme v našich městech byli svědky takzvaných „protiromských“ pochodů. V naší nedávné minulosti máme vlastní zkušenost, která začínala takovými malými pochody a končila obrovskou tragédií. Lidé, kteří aktivně organizují tato setkání, jsou pokračovatelé myšlenek nacismu a jsou to přesně ti lidé, jejichž mysl je naplněna zlem. Snaží se ho živit, podporovat s úmyslem nakazit nespokojenou veřejnost a poskytnout jí jednoduchá řešení problémů. Je třeba se vždy a veřejně postavit proti skrytému a maskovanému rasismu, který jsme viděli a vidíme v ulicích našich měst. Především naše polická reprezentace by si měla uvědomovat svou odpovědnost a být slyšet v okamžicích, které jsou důležité. Bohužel si nevybavuji takové hlasy během již zmíněných pochodů v minulém roce. Doufám, že nová vláda bude tento problém brát vážně a investuje do vzdělání v místech, která to potřebují.“

Děkujeme Aleně Ortenové z Federace za výbornou spolupráci při organizaci setkání a rovněž našim dobrovolníkům Aleně Altmanové a Petru Šraierovi.