Granty

Program Péče

Program sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust. Mezi oblasti naší podpory patří: Domácí péče Domácí péče patří mezi moderní služby, jejichž hlavním cílem je umožnit co nejdelší pobyt seniora v domácím prostředí (příp. omezit či zkrátit nutnost...

Program Připomínka

Program podpory projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávacích aktivit o holocaustu. Mezi oblasti naší podpory patří: Výstavy fotografií, dětských prací a materiálů, které připomínají holocaust. Koncerty vážné, tradiční židovské i romské hudby a taneční či...

Program Budoucnost

Program podpory vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu a rozvoje židovských komunit. Mezi oblasti naší podpory patří: Výukové programy a přednášky o judaismu pro členy židovských obcí a veřejnost (projekty spjaté s náboženstvím, historií, tradicemi a kulturou Židů – kromě období holocaustu...

Program Obnova

Program pro rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území České republiky. Mezi oblasti naší podpory patří: Židovskými památkami rozumíme všechny movité a nemovité věci, nebo jejich soubory, dokládající náboženské způsoby, historický vývoj, tvůrčí...