Hlavní cena pro film Nenastoupili

Jsme velmi rádi, že projekt, který jsme v minulosti podpořili, získal hlavní cenu pro školy Zvonec Černého Janka 2021 v rámci 23. ročníku přehlídky muzejních filmů. (https://12d7a454-87b8-e14c-947d-e1b724f7a8d4.filesusr.com/ugd/343971_299bd58d847d4368aaf8c2b54d79526...)
Projekt realizoval spolek Cesta tam a zase zpátky vedený paní Martou Vančurovou a děti ze ZUŠ J. Suka Benešov a ZŠ Chocerady. Společně vytvořily 10 minutový animovaný film o příběhu paní Evy Benešové a její rodiny: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vd3mCGcNEYs.
Gratulujeme!