Jom ha-šoa 2009

Datum a čas konání: 
Pátek, 3. Leden 2014 - 15:15

21. dubna 2009 zněla jména obětí šoa nepřetržitě 3 hodiny náměstím Míru v Praze 2. Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy uspořádal již počtvrté vzpomínkovou akci, kdy se zapojením veřejnosti na veřejném prostranství připomínáme oběti holocaustu čtením jejich jmen. Letos převzal záštitu primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

Partnery projektu byly Česká unie židovské mládeže, Židovské muzeum v Praze a Lauderovy školy při Židovské obci v Praze. Jom ha-šoa se zúčastnilo kolem 1 000 lidí, ze seznamu obětí četlo více než 130 z nich. Frontu, čekající na čtení jsme museli nakonec přerušit, někteří smutně odcházeli, neboť se nestihli včas zapojit. K široké veřejnosti se přidalo také mnoho přeživších holocaustu, jejich potomků, příbuzných, ale také žáci, studenti. Někteří přidávali také jména svých rodinných příslušníků či spolužáků. Ze známých tváří nás přišel podpořit senátor Tomáš Töpfer, náměstkyně primátora Markéta Reedová, starostka Městské části Praha 2 Jana Černochová, zvláštní vyslanec Velvyslanectví Státu Izrael Daniel Megiddo, představitelé židovské komunity, předseda Židovské obce v Praze František Bányai, ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, a také zástupci romské komunity, Karel Holomek a Čeněk Růžička. Současně jsme poděkovali těm, kteří poskytli fotografie a materiály ze svých soukromých sbírek do Databáze obětí, on-line zdroje informací a autentických materiálů o českých i evropských obětech holocaustu http://www.holocaust.cz/cz2/victims/victims. Institut Terezínské iniciativy připravil informační materiál, jehož součástí byly darované materiály, naleznete jej na www.holocaust.cz. Studenti Lauderových škol při Židovské obci v Praze pracovali ve spolupráci s Institutem na projektu Právo v době bezpráví pod vedením Gafny Foltýnové, jeho výstup byl prezentován studenty na náměstí Míru.

Letošní ročník měl ve srovnání s minulými lety rekordní návštěvnost. Uspořádání Jom ha-šoa, veřejná připomínka obětí holocaustu, se zapojením veřejnosti je naší aktivní odpovědí na tendence popírání holocaustu, sílícímu neonacismu a rasismu. Děkujeme všem za účast. Děkujeme také partnerům projektu, mediálním partnerům, dárcům, a našim dobrovolníkům. Vzpomínkovou akci finančně či věcně podpořili: Entertainment service s.r.o., Magistrát hlavního města Prahy, Martin Šárka, Mamacoffee, Nadace Židovská obce v Praze a Dutch Jewish Humanitarian Fund. Mediální partneři: Hospodářské noviny a Radio 1. Dobrovolníci: Lenka Kopřivová, Jana Maláková, Zuzana Kosáková, Šimon Krýsl.

Přiložené soubory: