Jom ha-šoa 2011

Datum a čas konání: 
Pátek, 24. Leden 2014 - 12:15

Již pošesté jsme s Institutem Terezínské iniciativy uspořádali veřejné čtení jmen obětí holocaustu na náměstí Míru u příležitosti Jom ha-šoa. Veřejné připomínky se dne 2. května 2011 i přes nepřízeň počasí zúčastnili pamětníci holocaustu, významné osobnosti veřejného a kulturního života, představitelé židovských i romských organizací a všichni ti, kteří přišli čtením vyjádřit svůj postoj občanské odpovědnosti. Do symbolického památníku se zapojili také předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, senátor Tomáš Töpfer, vedoucí úřadu vlády Lubomír Poul, velvyslanec Státu Izrael J. E. Jaakov Levy, primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Felix Kolmer. Záštitu nad letošní připomínkou převzal pan Václav Havel.

Děkujeme všem, kteří na náměstí Míru přišli.

Jom ha-šoa a Stolpersteine – dětský projekt v Lauderových školách
Na Jom ha-šoa připravila škola ve spolupráci s námi projektové dopoledne pro studenty nižšího gymnázia a 8. třídy. Cílem tohoto vzdělávacího bloku bylo přiblížit dětem otázku holocaustu na příbězích lidí, kteří žili během šoa v bezprostřední blízkosti jejich školy, tedy na Vinohradech v okolí náměstí Míru. Během dopoledne studenti pracovali s příběhy v interaktivních dílnách ve třídě a později na Vinohradech prošli některá místa, na kterých před válkou žili židovské rodiny. Na těchto místech si prohlédli pamětní dlažební kostky, které zde byly umístěny v rámci projektu Stolpersteine.

Přiložené soubory: