Jom ha-šoa 2014

Datum a čas konání: 
Pondělí, 28. Duben 2014 - 14:00
Místo: 
nám. Míru v Praze 2

Dne 28. dubna 2014 jsme společně s Institutem Terezínské iniciativy uspořádali již podeváté veřejné čtení jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru. Záštitu nad čtením převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Čtení se díky partnerským organizacím konalo také v Brně, Olomouci, Liberci, Kutné Hoře a Sušici.

Děkujeme partnerům: Židovské obci Olomouc, Liberec a Brno, OVK ŽMO, Knihovně Liberec, Muzeu romské kultury v Brně, Městské části Praha 2, Městu Kutná Hora, Olomouc, Rašelině, Kévéesce, mamacofee, ES4U a ČSOB AM.

Tématem letošního čtení bylo židovské a romské vzdělávání v předválečném Československu a během Protektorátu Čechy a Morava. Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně vydal informační materiál, který zájemcům rádi zašleme poštou. Součástí čtení byla výstava studentských prací, vítězů 2. ročníku soutěže letos na téma „Mít své místo - Židé a Romové – naši spolužáci před holocaustem a dnes.“

Přiložené soubory: