Kavárna Jsem Žid a zdráv s Deborou Konečnou a Davidem Kalhousem

Letní kavárny Jsem Žid a zdráv patří již několik let k našim programovým stálicím. Letos jsme během horkých prázdninových dní pozvali do panelu hudebníky Deboru Konečnou a Davida Kalhouse. Debatu s panelisty vedla jako vždy Irena Kalhousová, která tentokrát do debaty mohla přinést i zajímavý aspekt blízkého přátelství a niterné znalosti obou diskutujících.

Centrem rozhovoru byla samozřejmě hudba – Debora i David mluvili o svých hudebních začátcích, vzdělání a rodinném hudebním zázemí. Oba zmínili důležitost hudebního vedení svých rodičů a vděk za těžké drilové začátky, které museli absolvovat jako děti. David Kalhous mluvil o důležitosti celkového kulturního kontextu, ve kterém děti vyrůstají a jeho vlivu na pozdější zájem o umění – podle něj stačí vést děti k hudbě, ale je podstatné jim také představovat svět divadla, výtvarného umění, literatury a architektury. Debora Konečná zmínila i vědecky potvrzenou skutečnost, že pokud se děti věnují intenzivně hudbě, hrají na hudební nástroj a aktivně produkují hudbu, zlepšuje to jejich matematické schopnosti i schopnosti číst a analyzovat text. David Kalhous potvrdil, že tuto skutečnost pozoruje i na spolužácích své dcery, která chodí do specializované hudební školy. Debora i David se shodli na tom, že ve výuce hudby je důležitý moment radosti a upřímného zájmu, zároveň zdůraznili i to, jak podstatné je začít s dětmi pracovat již v ranném věku a nepropást moment „otevřených dveří“. V té souvislosti oba sdíleli své pozorování toho, jak nelehké je zaujmout malé děti pro hudbu v době, která nabízí mnoho jiných lákadel a zároveň v situaci, kdy se i v běžných školách dostává výuka hudební výchovy často na vedlejší kolej vedle výuky jiných předmětů, které jsou považovány za důležitější pro praktický život dětí.

Druhá část kavárny patřila jako vždy židovským tématům a otázkám po židovské historii rodiny obou panelistů. Debora vyprávěla o svém přirozeném židovském životě v době svého dětství, na který ráda vzpomíná i o tom, jak se snaží i jako rodič přinášet do života svých dětí židovské elementy jako něco stabilního a zároveň nenásilného. David Kalhous pak vyprávěl o své zkušenosti rodiče v New Yorku, který je bohatý na nejrůznější možnosti aktivního židovského života. Zároveň zajímavě promluvil i o svých zážitcích hudebníka pohybujícího se často v levicově orientovaném uměleckém prostředí, které je velmi kritické k dění v současném Izraeli.

Záznam kavárny můžete zhlédnout na našem youtube kanálu.

Obrázek: 
Kategorie: