Mechanchim – již 5. seminář pro pracovníky židovských vzdělávacích organizací

NFOH se dlouhodobě pyšní tím, že vedle své finanční podpory židovských organizací a jejich projektů podporuje komunitní život i tím, že pořádá pravidelné vzdělávací semináře pro pracovníky židovských obcí. Jedním z těchto seminářů je každoroční kurz pro učitele a pracovníky v židovském vzdělávání s názvem Mechanchim.

V březnu tohoto roku se uskutečnil již 5. ročník tohoto setkání. Seminář byl dvoudenní. V prvním dni přednášeli účastníkům rabi Josh Spinner, který je výkonným ředitelem Lauderovy nadace, a Miriam Barkai, která pro stejnou nadaci pracuje jako odbornice pro budování kurikula židovských studií. Této části semináře se zúčastnili učitelé židovských škol a školek. Tématem bylo „Jak neustrnout a posunout svůj vzdělávací program dál v situaci, kdy už v základních parametrech dobře funguje.“ Toto téma bylo příznačné – formální židovské vzdělávání v současné době v Praze zažívá velký boom – v hlavním městě v současné chvíli existují již 4 židovské školky, 1.a 2. stupeň základní školy a osmileté gymnázium. Všechny tyto instituce fungují již 10, 20 nebo i přes 25 let a jsou nyní v situaci, kdy si mohou dovolit rozvoj, ale ne vždy dokáží najít způsob, energii nebo strategii jak dalšího rozvoje dosáhnout. Lektoři zahájili den prací s židovskými klasickými texty, na kterých ukázali, jak se mění potřeby komunity v době, kdy delší dobu udrží určitý standart práce a jak se změní postavení leaderů a recipientů komunitní práce. Vedli účastníky k přemýšlením nad cíly svých organizací a nad konkrétními způsoby, jak těchto cílů dosáhnout úpravou kurikula a plánováním konkrétních projektů a aktivit.

Během druhého dne se dílny semináře věnovaly práci na neformální komunitní úrovni. Účastníci se zabývali otázkou „Jak překonávat výzvy v komunitní práci, které se vrací stále zpět a zdá se, že pro ně není řešení.“ Lektorkami této části programu byli reformní rabínka Debbie Young Somers a psychoterapeuta a školitelka týmu českých madrichů židovských táborů Marian Ziss. I v této části semináře se ukázalo, že mnohé komunitní aktivity v současném českém židovském světě jsou již na velmi dobré úrovni, ale často je v dalším rozvoji brzdí bezradnost jejich lektorů v řešení materiálních, logistických nebo manažerských překážek. Obě přednášející velmi návodně vedli účastníky k hlubšímu zamyšlení nad podstatou těchto problémů a hlavně nad způsobem, jakým s ní na osobní a týmové rovině může profesionál pracovat a posouvat jejich vnímání a tím najít cestu k řešení.

Oběma dnům semináře byla společná atmosféra vzájemného sdílení úspěchů i výzev účastníků. Seminář Mechanchim tak potvrdil svou pověst přátelské platformy pro setkávání a networking židovských profesionálů laiků pracujících ve vzdělávání.

Obrázek: 
Kategorie: